Yüksek Öğrenim Ücretleri

Türkiye'de hem devlet üniversiteleri, hem de özel üniversiteler bulunmaktadır.

Devlet üniversitelerinde harçlar özel üniversitelerin öğrenim ücretine göre daha azdır. Uluslararası öğrenciler bazı özel üniversitelerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerden daha fazla ücrete tabidir.

Eğitim ücretleri programın eğitim diline göre de değişiklik göstermektedir. Türkçe olmayan programların ücretleri daha yüksektir.

Lisans Programları

Ücretler okuldan okula değişiklik göstermektedir. Doğru ve güncel ücretleri öğrenebileceğiniz en doğru kaynak direkt üniversitelerdir.

2011-2012 eğitim yılı için yaklaşık bir eğitim ücreti aralığı vermek istersek:

Özel üniversiteler yıllık: 12.000 - 42.000 TL

Devlet üniversiteleri yıllık: 190-591 TL

Bu ücretler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödedikleri ücretlerdir. Türki Cumhuriyetlerden (Azerbaycan, Başkurtistan, Bosna Hersek, Dağıstan, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti,Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Nahcıvan,Özbekistan, Tacikistan, Tataristan,Türkmenistan, Ukrayna) gelen öğrenciler, T.C. vatandaşları ile aynı ücretlere tabidir.

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Devlet üniversitelerinde tezsiz programlar tezli programlardan daha pahalıdır. Özel üniversitelerde her iki tür için ücretler neredeyse aynıdır. Yüksek lisans ve doktora programlarının harç ve ücretleri de birbirine yakın ücretlerdir.

2011-2012 akademik yılında yaklaşık ücretler:

Özel üniversiteler yıllık: 5.000 - 40.000 TL

Devlet üniversiteleri yıllık: 125-300 TL (tezli)
                                       4.000-10.000 (tezsiz)

Eğitim Ara

Tür

Üniversite Adı

Şehir

Kategori

Bölümler


Interviews with Turkish University Executives