چرا باید زبان ترکی یاد بگیریم؟

آگاهی از زبان ترکی و فرهنگ ترکی برای کسانی که مایل به تحصیل، کار و یا زندگی در ترکیه می باشند، مزیت بزرگی به شمار می رود. این امر تقریبا در مورد همه شهرهایی که زبان محلی متفاوتی دارند صادق است. اگر شما زبان محلی را یاد می گیرند، راحت تر می توانید فرهنگ منطقه را یاد بگیرید و راحت تر می توانید با مردم محلی ارتباط برقرار کنید. این کلیدی برای آشنا شدن با یک فرهنگ است.

زبان ترکی متعلق به گروه اورال-آلتاییک بوده و نزدیکی خاصی به زبان فین-مجاری دارد. ترکی با الفبای لاتینی نوشته می شود و بیش از 90 درصد جمعیت ترکیه به این زبان تکلم می کنند. ترکی یک زبان چسبندهاست، به این معنی این زبان شامل فرآیند اضافه کردن چندین پسوند به ریشه یک کلمه می باشد.

از آنجایی که زبان ترکی مدرن بر اساس گویش استانبولی می باشد، این فرصت خوبیست برای شما تا زبان ترکی را در ترکیه یاد بگیرید. مؤسسات و نهادهای مختلفی وجود دارد که اقدام به ارائه دوره های آموزش زبان ترکی برای کسانی که زبان مادری آن ها غیر از ترکی است وجود دارد.

شما می توانید برای شروع یادگیری گام به گام زبان ترکی از نرم افزار آیفون زبان ترکی روزانه ی ما استفاده کنید!

هر روز یک کلمه ِ جدید یاد بگیرید!

از طریق لینک زیر می توانید برنامه ی ما را به صورت رایگان دانلود کنید:

https://itunes.apple.com/tr/app/daily-turkish/id545935355?mt=8

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives