چرا تحصیل در ترکیه؟

فرهنگ:ترکیه کشوری است که شما می توانید فرهنگ عثمانی، رومی، یونانی، عربی، مدیترانه ای، بالکان و غیره را در مکان های مختلف آن پیدا کنید. مردمی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند نسبت به تنوع نژادی خوش بین و آنهایی که در شهرهای کوچک زندگی می کنند بسیار انسان دوست و سخاوتمند هستند. آب و هوا، طبیعت، تاریخ و فرهنگ در این کشور، از شهری به شهری دیگر و حتی از روستایی به روستای دیگر تفاوت می کند. فعالیت های بسیاری برای انجام دادن وجود دارد. از اسکی گرفته تا شنا کردن، تورهای فرهنگی، لذت بردن از حضور در میان جمعیت پرشور در شهرهای بزرگ و یا همخو شدن با مردم محلی در شهرستان های کوچک. شما می توانید از میان این دو یکی و یا هر دو را انتخاب کنید.

مصارف زندگی:هزینه های زندگی در ترکیه با توجه به کیفیت زندگی بسیار کم است. حتی در شهرهای بزرگی مانند استانبول، شما می توانید غذا و یا محل اقامت مقرون به صرفه پیدا کنید. شهریه های دانشگاه های دولتی بسیار معقول می باشد و دانشگاه های خصوصی نیز، در مقایسه با دانشگاه های اروپا و ایالات متحده امریکا، شهریه های پایین تری دارند.

آموزش و پژوهش: ترکیه چندین قرن برتری علمی و دانشگاهی را در کارنامه خود ثبت کرده است. دانشمندان نه تنها مجرب بلکه داراری رابطه ای دوستانه با دانشجویان خود و همیشه قابل دسترس می باشند. اکثر مدارس و دانشگاه ها از بالا ترین امکانات پیشرفته تحصیلی برخوردارند. نظام دانشگاهی ترکیه تعادل قابل مشاهده ای بین رشته های علمی موجود در علوم اجتماعی و علوم انسانی برقرار می کند.

تجربه:زندگی و تحصیل در ترکیه به شما اجازه ی به دست آوردن تجربه ای را می دهد که نظیر آن را نمی توان در هیچ کتابی یافت. زندگی و تحصیل در ترکیه به شما این امکان را می دهد تا از نزدیک با فرهنگ های مختلف آشنا شده و از این طریق جهان بینی خود را گسترش دهید. همین امر درهای زندگی غنی تر حرفه ای، اجتماعی و دانشگاهی را به روی شما باز می کند.

موقعیت: ترکیه متصل کننده ی اروپا و آسیا، آفریقا و روسیه، خاورمیانه و بالکان است و از همین لحاظ می توان گفت که این کشور پلی بین فرهنگ های مختلف می باشد.

زبان:شما در حین تحصیل در ترکیه می توانید زبان این کشور را که زیرگروهی از زبان ترکی، که نزدیک به 200 میلیون نفر در جهان به این زبان تکلم می کنند، یاد بگیرید.

تحصیل در ترکیه به شما طرز فکری جدید داده و ابزارهای جدیدی را برای زندگی حرفه ای و علمی شما فراهم می کند. زندگی در ترکیه برای شما تجربه ای خواهد بود که هرگز فراموش نخواهید کرد.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives