حمایت از دانشجویان خارجی

دانشگاه هایی که دارای برنامه تبادل دانشجو می باشند معمولا دارای دفتر دانشجویان بین المللی جهت حمایت از دانشجویان خارجی هستند. آنها ارائه دهنده ی راهنمایی هایی در مورد فرآیند اپلای کردن، مسکن، فرهنگ و غیره می باشند. آنها همچنین رویدادها و گشت و گذارهای فرهنگی و اجتماعی را سازماندهی کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دفتر دانشجویان بین المللی دانشگاه بیلگی اینجا را کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دفتر دانشجویان بین المللی دانشگاه اوزیگین اینجا را کلیک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دفتر دانشجویان بین المللی دانشگاه کولتور اینجا را کلیک کنید.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives