زندگی در ترکیه

بهداشت و درمان در ترکیه

وزارت بهداشت مسئول بهداشت و درمان مردم ترکیه و سازماندهی خدمات بهداشتی پیشگیرانه، ساخت و راه اندازی بیمارستان های دولتی، نظارت بر بیمارستان های خصوصی، تربیت کادر پزشکی، تعیین قیمت دارو در سراسر کشور، کنترل تولید مواد مخدر و تمام داروخانه ها می باشد.

ادامه مطلب...

کار در ترکیه

در برخی از دانشگاه های ترکیه می توانید کار دانشجویی پیدا کنید. همچنین امکان کار کردن بعد از فارغ التحصیل شدن نیز برای شما فراهم می باشد.  در ترکیه شرکت های بین المللی و چند ملیتی بسیاری وجود دارد. شما همیشه می توانید به بنگاه های کاریابی مراجعه کرده و یا با شرکت مورد نظر خود مستقیما تماس حاصل نمایید.

وب سایت Craigslistدر ترکیهمنبع خوبی برای پیدا کردن شغل می باشد.

اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه یک اقتصاد رو به رشد است.

ادامه مطلب...

بانک های ترکیه

درترکیه هم بانک های ترکی و هم بانک های خارجی وجوددارد.

ادامه مطلب...

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives