بورسا

قدمت این شهر ترکیه به یونان باستان برمیگردد. همچنین این شهر تقریبا به مدت چهل سال پایتخت حکومت عثمانی بوده است. از همان تاریخ به بعد بورسا شهر سبز نامیده می شود. در این شهر تعادلی کامل بین زندگی مدرن صنعتی و زندگی آرامتر شهرستانی به چشم می خورد.

سه دانشگاه در بورسا وجود دارد: دانشگاه اولوداغ (Uludağ)، دانشگاه صنعتی بورسا و دانشگاه ارهان قازی (Orhangazi). دانشگاه اولوداغ و دانشگاه صنعتی بورسا هر دو دانشگاهی دولتی و با سابقه می باشند ولی دانشگاه ارهان قازی دانشگاهی خصوصی وجدید التاسیس ولی با کادر علمی مجرب می باشد.

همچنین برای علاقمندان به ورزش های زمستانی، یک پیست اسکی بسیار زیبا در بورسا وجود دارد.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives