شهرها

استانبول

بسیاری انتظار زیادی از استانبول دارند و استانبول هرگز آنها را رد نمی کند.

ازمیر

ازمیر یکی از زیباترین شهرهای ترکیه و جهان است.

غازی آنتپ

یکی از شلوغ ترین شهرهای واقع در جنوب شرقی ترکیه شهر غازی آنتپ است.

اسکی شهیر

اسکی شهیر از نظر بزرگی شهری متوسط واقع در جنوب شرق بورسا و آخرین توقفگاه قبل از رسیدن به آنکارا می باشد.

چاناکاله

زیبایی و تاریخی بودن شهر چاناکاله از این شهر، شهری افسانه ای ساخته است.

بورسا

اگر شهری بزرگ و پر هرج و مرج می آیید و یا از شهری کوچک و سرسبز، در هر دو حالت، بورسا گزینه خوبی برای زندگی برای شما می باشد زیرا این شهر نه تنها سرسبز و سازمان یافته بلکه دارای جذبه های فراوانی برای قشر جوان می باشد.

آنتالیا

آنتالیا یکی از پربازدیدترین شهرهای ترکیه چهارمین شهر پربازدید جهان از نظر تعداد مسافرین خارجی در سال 2010 میلادی به شمار می رود.

آنکارا

با توجه به موقعیت جغرافیایی آنکارا که در مرکز ترکیه قرار دارد، از آن اغلب به عنوان "قلب ترکیه" یاد می شود. همچنین به دلیل استقرار آنکارا در مرکز آناتولی، این شهر به عنوان یکی از شهرهای مهم صنعتی ترکیه به شمار می رود و به عنوان پایتختت ترکیه محل استقرار ادارات دولتی ترکیه و همچنین سفارتخانه های کشورهای خارجی می باشد.

این شهر همچنین دارای دومین دریاچه بزرگ ترکیه "دریاچه نمک" می باشد.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives