آشنایی با ترکیه

جاذبه های طبیعی در ترکیه

جهان پر از شگفتی های طبیعت است.

ادامه مطلب...

رانندگی در ترکیه

رانندگی در ترکیه هم فکری خوب و هم فکری بد می باشد.

ادامه مطلب...

استانبول

بسیاری انتظار زیادی از استانبول دارند و استانبول هرگز آنها را رد نمی کند.

ادامه مطلب...

ازمیر

ازمیر یکی از زیباترین شهرهای ترکیه و جهان است.

ادامه مطلب...

زیر مجموعه ها

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives