Türk Mədəniyyəti

Bu mədəniyyətdə Bizans İmperiyası, Osmanlı İmperiyası, Balkanlar, Avropa, Yaxın Şərq və Orta Asiyanın izlərini görmək mümkündür.

O qədər harmanlanmış və özünə xas bir mədəniyyətdir ki bir çoc mədəniyyətlərə təsir etmiş və bir  çoxundan təsirlənmişdir. Çox zəngin bir mədəniyyətdir və onu tərif etmək çətindir, çünki insanların sosial əlaqələrindən adətlərə, batil inanclardan sənətlərə qədər çox geniş bir  sahədə Türk mədəniyyətini anlatmağa ehtiyac vardır.
Türkiyə Respublikasınən rəsmi dili Türk dilidir. Türk dili Ural-Altay dil ailəsinə aid bir dildir.
İnsanlar qarşılaşdıqlarında əl sıxışarar. Yaşı böyük olanların əlləri öpülür cə alna götürülür.
Ailə qurumu Türk mədəniyyətində vacib bir yerə sahibdir. Qonaqpərvərlik də Türk mədəniyyətinin önəmli bir parçasıdır.
Futbol ən çox sevilən idman növüdür.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives