Qaziantep


Eyni zamanda Türkiyənin ən böyük və ən inkişaf etmiş əhərlərindən biridir. Qaziantep dünyanın ən uzun zamandır yaşayış yeri olan 9. şəhəridir. Yerləşdiyi bölgənin ən inkişaf etmiş şəhəridir. Şəhərin tarixi Hititlərə qədər uzanır.

Qaziantep kənd təsərrüfatı və sənayı baxımından Türkiyənin ən əhəmiyyətli mərkəzlərindəndir. Bağları və fıstığı ilə məşhurdur.

Arxeologiya muzeyini görməyə dəyər.
Qaziantep Universiteti də Türkiyədə ən yaxşı  səviyyədə  təhsil alabiləcəyiniz universitetlərdən biridir.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives