Yay məktəbləri


Yay məktəblərində tələbələrə semestr içində kəsilmiş olduqları dərsi təkrarən almaq və ya yuxarı kursdan dərs almaq imkanı təqdim olunur.
Yay məktəbi üçün universitetlərə birbaşa müraciət edilir.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives