Türkiyədə Təhsil Sistemi

Türkiyədə həm özəl həm də dövlət  məktəbləri mövcuddur. İbtidai təhsillə əlaqədar çoxsaylı yeniliklər edilməktədir. İbtidai təhsil məcburidir. Bu tehsildən sonra isə orta təhsil verilməkdədir. Bu təhsilin ardından tələbələr bütün ölkə üzrə keçirilən mərkəzi bir imtahana girirlər. Bu imtahanda aldıqları ballara görə iki ya da 4 illik  təhsil verən universitetlərə yerləşdirilirlər.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives