Türkiyədə Səhiyyə Sistemi


Xarici tələbələr üçün adətən qeyri-daimi T.R. vəsiqə nömrəsi verilir və tələbələr bu nömrələr ilə dövlət xəstəxanalarından faydalanırlar.
Universitetlər tələbələri sağlamlıq sığortası haqqında məlumatlandırırlar.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives