Türkiyə İqtisadiyyatı


Yeni sənayeləşən bir ölkə olub, Dünya Bankına görə dünyanın ən böyük 15-ci iqtisadiyyatıdır. Ən son yaşanan ekonomik krizlərdən təsirlənmişdir. Ölkə iqtisadiyyatl sərbəst bazar iqtisadiyyatı olaraq adlandırılır. Sənaye və xidmət sektorları üstünlük təşkil edir.  Əkinçilik sektoru  iqtisadiyyatın %25 -ni təşkil etməkdədir.
Bəyaz əşya, elektronik məhsullar,otomotiv,rəbitə,əkinçilik,tekstil,silah,inşaat Türkiyədə yaygın olan sektorlardır.
2010-cu ildə Türkiyə əhalisinin 73.7 milyon olduğu təsbit edilmişdir.  Əhalinin böyük bir qismini  gənclər təşkil edir.

Təhsil Axtarmaq

Universitetin tipi

Üniversitet Adı

Şəhər

Kateqoriya

Şöbələr


Interviews with Turkish University Executives